Κυβερνητική πολιτική

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Στην καρδιά της στρατηγικής του κεφαλαίου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Στην καρδιά της στρατηγικής του κεφαλαίου
Η σημασία και η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στη λεγόμενη Διά Βίου Μάθηση δεν είναι τυχαία . Εξηγείται , ακριβώς γιατί συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου και της ΕΕ στην οικονομία και την εργασία .
Την ερχόμενη βδομάδα αναμένεται να μπει στη διαδικασία της « διαβούλευσης » στο διαδίκτυο το προσχέδιο νόμου για τη Διά Βίου Μάθηση ( ΔΒΜ ) . Σε αυτό το κείμενο , που αποτελεί νομοθετική πρόταση , η κυβέρνηση δεν καταγράφει μόνο τα πρακτικά μέτρα που θα πάρει για την ενίσχυση της ΔΒΜ , αλλά ομολογεί και ένα μέρος των πραγματικών της στόχων .
Φροντίζει για υποταγμένους εργαζόμενους ...

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Προωθεί νομιμοποίηση της εκπαίδευσης της αγοράς. Σχέδιο νομιμοποίησης της αγοράς κατάρτισης.

Σχέδιο νομιμοποίησης της αγοράς κατάρτισης

Προσχέδιο νόμου για τη Διά Βίου Μάθηση και την Επαγγελματική Κατάρτιση παρουσίασε , χτες , το υπουργείο Παιδείας . Νομιμοποιεί όλα τα μαγαζιά της εκπαίδευσης και μέσα απ ' την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου σχεδιάζεται μια εκπαιδευτική αγορά που θα μοιράζει πιστωτικές μονάδες , αντί για πτυχία

 

Ο « ευέλικτος » σπουδαστής που θα μαζεύει πιστωτικές μονάδες από κάθε είδους εκπαιδευτική δομή και δραστηριότητα ( δημόσια ή ιδιωτική ) , η διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής αγοράς που θα δίνει πτυχία και πιστοποιητικά , η νομιμοποίηση όλων των ιδιωτικών μαγαζιών εκπαίδευσης και ο εργαζόμενος που θα καταρτίζεται διαρκώς , σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων , το όλο βρίσκεται πίσω απ ' προσχέδιο για τη Διά βίου Μάθηση και την Επαγγελματική Κατάρτιση , που παρουσίασε , χτες το υπουργείο Παιδείας . Το προσχέδιο παρουσιάστηκε απ ' την υπουργό Παιδείας σε « κοινωνικούς φορείς » ( ΓΣΕΕ , ΑΔΕΔΥ , ΚΕΔΚΕ , ΕΝΑΕ , ΓΣEBEE , EΣEE , ΕΒΕΑ , ΣEB , EΣAMEA , εκπρόσωπο των πανεπιστημίων και εκπρόσωπο ΤΕΙ κ.ά. ) και θα δοθεί για τη « γνωστή » διαβούλευση , μετά από επεξεργασία , την επόμενη βδομάδα .

Τελικός στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός « Εθνικού Δίκτυου Διά Βίου Μάθησης » που θα « συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι » , προφανώς και οι επιχειρήσεις , με πρωταγωνιστικό ρόλο . Οπως αναφέρεται στο προσχέδιο , βασικό χαρακτηριστικό του Εθνικού Δικτύου είναι η «σαφής διασύνδεση των επιμέρους μορφών της εκπαίδευσης και κατάρτισης ( τυπική δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση ) , αρχική και συνεχιζόμενη , τυπική , μη τυπική και άτυπη » .

 

Syndicate content