Τι είναι το Π.Α.ΜΕ.

Προβολή εκτυπώσιμης μορφήςΑποστολή σε φίλοPDF version


Το ΠΑΜΕ δεν είναι παράταξη, ούτε συνδικάτο. Δεν είναι τίτλος ψηφοδελτίου. Το ΠΑΜΕ είναι κίνημα που παλεύει για την οργάνωση, τον ταξικό προσα νατολισμό, τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης. Είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Στις γραμμές του ΠΑΜΕ παλεύουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία, επιτροπές αγώνα, χιλιάδες εργαζόμενοι στους κλάδους, στους τόπους δουλειάς και κατοικίας.

Το ΠΑΜΕ επιδιώκει την ενότητα της Εργατικής Τάξης με βάση τα δικά της συμφέροντα, κόντρα στο βασικό εχθρό που είναι το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και κόντρα στις κυβερνήσεις του και τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΟΛΜΕ – ΔΟΕ – ΟΙΕΛΕ.

Το ΠΑΜΕ πρωτίστως είναι φορέας οργάνωσης της πάλης των εργατών, της μισθωτής εργασίας. Είναι μια πλατιά, διαρκής, Επιτρο πή Αγώνα. Δρα αυτοτελώς και μέσα και έξω από τα όργανα των συνδικάτων, των ΕΛΜΕ και των ΣΥΛΛΟΓΩΝ, οργανώνοντας την πάλη από τα κάτω και με όρους κινήματος. Επιδιώκει να αναδειχθεί ως το κέντρο οργάνωσης του αγώνα της εργατικής τάξης και για τα ζητήματα της Παιδείας. Το ΠΑΜΕ παλεύει για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Τα ταξικά σωματ εία που ανήκουν στο ΠΑΜΕ, είναι ταυτόχρονα και στην οργανωτική δομή των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΟΛΜΕ – ΔΟΕ, μόνο που αντιπαλεύο υν σθεναρά τη «γραμμή» της συναίνεσης και της υποταγής, παλεύουν για να ανατρέψουν τις συμβιβασμένες πλειοψηφικές ηγεσίες.

Το ΠΑΜΕ δεν προήλθε από παρθενογένεση. Το ΠΑΜΕ είναι μια από τις δυο «γραμμές» στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που ιστορικά βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση. Η άλλη είναι η γραμμή της συνδιαχείρισης, της υποταγής, του κεφαλαίου.

Το ΠΑΜΕ επιδιώκει μέσα από τους αγώνες, τις πρωτοβουλίες και την δράση του καθημερινά να αναδεικνύεται ως ο πραγματικός εκφραστής των συμφερόντων της εργατικής τάξης.