απεργιακό ταμείο

Πρόταση των Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ για το απεργιακό ταμείο της ΔΟΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΕ

Θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός Απεργιακού Ταμείου είναι απλά ένα αυτονόητο μέσο για τη διευκόλυνση των αγώνων. Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αγώνων έχει να κάνει με το συσχετισμό, τον προσανατολισμό, το πλα

ίσιο, τις κοινωνικές συμμαχίες, το συντονισμό με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και την επιλογή των σωστών κάθε φορά μορφών αγώνα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  • Μιλάμε ξεκάθαρα για απεργιακό ταμείο κι όχι για επαγγελματικό ή ταμείο αλληλοβοήθειας.
  • Το απεργιακό ταμείο. δε λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση, αλλά εξυπηρετεί τις ανάγκες ενίσχυσης των αγώνων και μόνο.
  • Η απεργία έχει κόστος για τους απεργούς και η «αμοιβή» τους προέρχεται αποκλειστικά από τις κατακτήσεις των αγώνων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περάσει η λογική των «πληρωμένων» απεργών, γιατί αυτό και αλλοιώνει την έννοια της απεργίας και θα δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στο μέλλον.

Με βάση την παραπάνω λογική προτείνουμε τους παρακάτω άξονες, χωρίς να καλλιεργούμε καμία αυταπάτη ότι αυτό θα λύσει τα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος:

Syndicate content