ευζην

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥ ΖΗΝ»

Home
ν. Χανίων

Δεν πάνε πολλά χρόνια (2005), που το «Χαροκόπειο», με τη χρηματοδότηση της Coca Cola, οργάνωσε έρευνα σε 700 δημοτικά σχολεία (Δ΄ τάξη), με θέμα «Διατροφή και κληρονομικότητα στην παιδική ηλικία». Στο τέλος του συμφωνητικού του Πανεπιστημίου αυτού με την εταιρεία, υπήρχαν κάποιοι όροι όπως ότι ... «τα συμπεράσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν μόνο ύστερα από την έγκριση της εταιρείας» ή ότι «η τράπεζα γενετικού υλικού και άλλων πληροφοριών που θα προκύψει είναι περιουσία της ίδιας εταιρείας». Νέα ήθη στην εκπαίδευση.

Δεν πάνε πολλοί μήνες που το ίδιο Πανεπιστήμιο οργάνωσε σεμινάρια επί πληρωμή σε εκπαιδευτικούς, για να εφαρμόσουν πτυχές του «νέου σχολείου». Συγκεκριμένα, καλούσε εκπαιδευτικούς να πληρώσουν 230 ευρώ, για να «αγοράσουν» ένα τίτλο, χωρίς καμιά επίσημη αντιστοιχία, στην «Μεθοδολογία και εφαρμογή των projects (σχέδια εργασίας) στην εκπαίδευση».

Με τέτοια παράδοση στις «καινοτόμες δράσεις», είναι φυσικό να εκφράζουμε τις έντονες αντιρρήσεις μας και στο νέο πρόγραμμα που οργανώνει πάλι το ίδιο Πανεπιστήμιο, στα δημοτικά σχολεία.

Για το πρόγραμμα “ΕΥΖΗΝ”

Home
Θεσσαλονίκης
Το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιεί στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρόγραμμα με την ονομασία ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων), σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος. Αφορά σε μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης (α ́ φάση) που καλούνται να κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του μαθήματός τους, και στην αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών (β ́ φάση), μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα καταγραφούν σε μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή, όπου θα συμπεριλαμβάνεται ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή. 
Syndicate content