Σ.Ε.Π.Ε. «Ο Σωκράτης»: Αγώνας ενάντια στις κατασχέσεις