Σ.Ε.Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη»: Συνέχεια για τον Σχολικό Συνεταιρισμό στο 10ο Δημ. Βύρωνα!