Σ.Ε.Π.Ε. «Γ. Σεφέρης»: Για το πρόγραμμα σίτισης «σχολικά γεύματα»