Όλοι στις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα την Παρασκευή 29/9!