Στήριξη της αντιδραστικής αξιολόγησης από ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ, επεισόδιο 2ο!